Datum objave: 12.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   ASISTENT Z DOKTORATOM (H), H019001

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- doktorat znanosti (področje sociologija),
- veljaven raziskovalni naziv asistent (lahko tudi pedagoški naziv asistent),
- zaželene so izkušnje na področjih informatike oz. družboslovne informatike, ter zdravstvene ali socialne oskrbe,
- zaželene izkušnje v raziskovalnem delu iz področja proučevanja uporabniške izkušnje, socialne gerontologije ali družbenih vidikov zdravja,
- zaželeno (so)avtorstvo v znanstvenih publikacijah (vsaj deloma) iz področja proučevanja uporabniške izkušnje, socialne gerontologije ali družbenih vidikov zdravja,
- zaželeno izpolnjevanje pogojev za prijavitelje in vodje ARRS temeljnih in aplikativnih projektov.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
Specifični opis:
- znanstvenoraziskovalno delo pri kvantitativnih in kvalitativnih raziskavah iz področja eOskrbe in eZdravja
- snovanje in pisanje znanstvenih besedil iz področja eOskrbe in eZdravja (dejavniki sprejemanja IKT-podprtih storitev, uporabniška izkušnja, intervencijske študije)
- organizacija znanstvenih srečanj in strokovnih dogodkov
- pisanje predlogov projektov iz področja eOskrbe in eZdravja
- sodelovanje pri vodenju in izvedbi raziskovalnih projektov

4. Rok za prijavo: 12. 6. 2017  do  19. 6. 2017
- kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, bibliografija
- kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
- Poznavanje MS Office, SPSS

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji, odgovornost pri izvedbi, samoiniciativnost in proaktivnost, predanost timskemu delu, sposobnost opravljanja več del hkrati, izkušnje s projektnim vodenjem
  
7. Delovno razmerje: določen čas,  do 31. 3. 2019 (projektno delo)   

 polni delovni čas, 40 ur/teden
 poskusno delo: 3 meseci
 predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu juliju 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: