Datum objave: 12.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT - D010001 (v nazivu: asistent z doktoratom) za področje matematike
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji) s področja matematike ali
- doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja matematike
- veljaven habilitacijski naziv: Asistent za področje matematike
- znanja za uporabo računalniških orodij
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
- smisel za raziskovalno delo na področju uporabne matematike
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izkazano raziskovalno odličnost

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: rok 8 dni; do 20.6.2017
Datum objave:  12.6.2017

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 01/ 47 68 506
E-mail: