Datum objave: 14.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

1. Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva 5, Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (za področje javne uprave) – M/Ž

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom od 1. 10. 2017.

3. Pogoji za opravljanje dela:
a) doktorat znanosti (prejšnji in sedanji) praviloma pravne smeri;
b) veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani - za področje javna uprava
ali izpolnjevanje količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv za področje javna uprava po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe)-  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev, ter izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova vloga obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;*
c) aktivno znanje slovenskega jezika;
d) funkcionalna znanja in veščine: zaželeno opravljeno pedagoško-andragoško usposabljanje, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, retorične sposobnosti, komunikativnost, inovativnost.

4. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.).

Prijavo pošljite na el. naslov in naj vsebuje: vlogo, življenjepis, bibliografijo, dokazila o izobrazbi, izvolitvi v naziv *.

Rok za prijavo je 60 dni od objave prostega delovnega mesta.

Kontaktna oseba: Mateja D. Murgelj, 01 5805 560.

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po sprejemu kadrovskega načrta UL za leto 2017 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.