Datum objave: 14.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

1. Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva 5, Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR ZA ANGLEŠKI JEZIK – M/Ž

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom od 1. 10. 2017.

3. Pogoji za opravljanje dela:

a) Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) jezikovne smeri,
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) jezikovne smeri,
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) jezikovne smeri,
 ali
- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) jezikovne smeri,
- magisterij znanosti (prejšnji) jezikovne smeri,
ali
- doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri jezikovne smeri,
- doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) jezikovne smeri.

b) Veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani lektor / lektorica za angleški jezik ali izpolnjevanje količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv lektor za angleški jezik po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe) - v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev, ter izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova vloga obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;

c) Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost,
- retorične sposobnosti,
- smisel za povezovanje in aplikacijo teoretičnih in metodoloških vsebin,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
- napredno znanje slovenskega jezika.

d) Delovne izkušnje:
- tri leta ustrezne pedagoške prakse ter vsaj tri mesece delovanja v ustreznem jezikovnem okolju.

4. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
- izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih - magistrskih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, itd…)
- pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov
- spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze (npr. nostrifikacijska in habilitacijska poročila za lektorske nazive, izpitne maturitetne komisije, prenos znanja s področja uporabne lingvistike učiteljem v različnih oblikah nenehnega in vseživljenskega izobraževanja, sooblikovanje jezikovnega pouka na nižjih stopnjah).

Prijavo pošljite na el. naslov in naj vsebuje:  vlogo, življenjepis,  predstavitev dosedanjega dela, vizijo prihodnjega dela ter lastnih ciljev, dokazila o izobrazbi, izvolitvi v naziv itd. 

Rok za prijavo je 60 dni od objave prostega delovnega mesta.
Kontaktna oseba: Mateja D. Murgelj, 01 5805 560.


Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po sprejemu kadrovskega načrta UL za leto 2017 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.