Datum objave: 16.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT ZA PODROČJE SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI (Ž/M)
-  v nazivu asistent z doktoratom
-  za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko in šest (6) mesečnim poskusnim delom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja slovenistike,
- doktorat znanosti s področja literarnih ved,
- veljaven habilitacijski naziv asistent za področje slovenske književnosti,
- tekoče znanje slovenščine in vsaj enega tujega jezika
- znanje za uporabo računalniških programov,
- retorične sposobnosti,
- inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti
- sposobnost timskega dela

3. Kratek opis del in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z visokošolskim učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstvenoraziskovalnem delu,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo na področju stroke.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 24. 6. 2017

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu,
- reference s področja slovenske književnosti
na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: