Datum objave: 16.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) ,

-  Šifra DM: J017102 v Službi za raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje, 1 prosto delovno mesto
- zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas – zaradi začasno povečanega obsega dela
- čas nastopa dela: predvidoma 1. septembra 2017,
- poskusno delo 3 mesece,
- zaposlitev bomo izvedli po prejemu soglasja s strani Upravnega odbora UL.

2. Pogoji za opravljanje dela:  
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri , magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri
- aktivno znanje angleškega jezika (kandidat/ka bo glede navedb o aktivnem znanju jezika, na zahtevo, dolžan/na o tem predložiti dokazilo institucije, ki je pristojna za izdajo takih potrdil), znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 
3. Kratek opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- samostojno opravlja operativne strokovne naloge za potrebe projektov, predvsem tistih financiranih iz evropskih strukturnih skladov in raziskovalnih programov
- samostojno izvršuje pridobljene projekte
- pripravlja dokumentacijo v povezavi s pripravo in realizacijo projektov ter skrbi za usklajeno izvajanje pogodbenih obveznosti s pristojnim ministrstvom ali drugim financerjem (vodenje evidence in dokumentacije, poročanje, priprava zbirnih zahtevkov in druga administrativna in strokovna opravila v povezavi z različnimi projekti)
- informiranje študentov o možnostih študentskih izmenjav in praks ter podiplomskega izobraževanja v tujini (s posredovanjem informacij o možnostih za pridobitev mednarodnih in domačih štipendij);
- organizacija mednarodnih izmenjav študentov in zaposlenih (domačih v tujino in tujih na našo fakulteto);
- organizacija mednarodnih poletnih šol;
- nudi strokovno podporo z delovnega področja ostalim službam in zaposlenim na fakulteti
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:

- z izkušnjami dela na podobnih delovnih mestih v visokem šolstvu in/ali
- s poznavanjem delovanja institucij in programov EU s področja dela in/ali
- z vodenjem projektnih razpisov in s samostojnim pripravljanjem poročil.

4. Rok za prijavo:  do vključno 2. julija 2017

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: KATARINA  ILIĆ
Telefonska številka:  (01) 42 03 128
E-pošta: