Datum objave: 16.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT na Katedri za pravnoekonomske znanosti
ASISTENT v dveh nazivih – asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001)

-  1 prosto delovno mesto
- zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela do 30. 9. 2019;
- čas nastopa dela: ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje ekonomske analize prava, če naziva še nima; sicer predvidoma 1. oktobra 2017;
- poskusno delo 3 mesece;
- zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani Vlade RS.

2. Pogoji za opravljanje dela:  
- zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani ekonomist ali magister ekonomije (bolonjski študij) TER magisterij znanosti (prejšnji) ekonomske ali pravne smeri ali doktorat znanosti (prejšnji) ekonomske ali pravne smeri, ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) ekonomske ali pravne smeri ; poleg zahtevane ekonomske izobrazbe se priporoča tudi izobrazba na pravnem področju;
- veljaven habilitacijski naziv asistent za področje ekonomske analize prava; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistenta za  ekonomsko analizo prava v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (predvsem: povprečna ocena študija ekonomije vsaj 8; ocena zaključnega dela na študiju ekonomije vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika – kandidat bo glede navedb o aktivnem znanju jezika, na zahtevo, dolžan o tem predložiti dokazilo institucije, ki je pristojna za izdajo takih potrdil.
- funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, aktivno znanje angleščine, retorične sposobnosti.
 
3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov na Katedri za pravnoekonomske znanosti,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrb za varno delo delavcev in študentov,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do vključno 7. julija 2017

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Katarina Ilić,
Telefonska številka:  (01) 42 03 128,
E-pošta: