Datum objave: 19.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM, H018003

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- znanstveni magisterij (zaželeno področje mednarodne ekonomije)

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 19. 6. 2017  do 23. 6. 2017
kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi 
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi: Poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji
    
7. Delovno razmerje: določen čas,  do 30. 6. 2020 (projektno delo)
krajši delovni čas – 30% oz. 12 ur/teden
predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu juliju 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: