Datum objave: 20.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

Razpisuje prosto delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE FOTOGRAFIJA (D019001) M/Ž

 • Šifra DM: D01900
 • Tarifni razred: IX
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat znanosti in/ali priznana pomembna umetniška dela na področju fotografija
 • Veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za področje fotografija ali izpolnjevanje količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv za področje fotografija po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe) - v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev, ter izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova vloga obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
 • Znanje vsaj enega tujega jezika in odlično znanje slovenskega jezika
 • Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za delo v skupini, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, sposobnost za vodenje projektov

Splošni opis dela in nalog (iz opisa delovnega mesta):

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Kandidati naj prijave skupaj z življenjepisom in dokazili pošljejo na naslov:

Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 19. 8. 2017