Datum objave: 21.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

     JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto: Raziskovalec m/ž

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: H017004
• Ime naziva: /
• Šifra naziva: 0
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: določen čas s polnim delovnim časom za obdobje trajanja projekta (predvidoma od 10. 7. 2017 do 30. 9. 2018 oziroma od prejetja sklepa o sprejetju projekta v primeru uspešnega kandidiranja na razpisu)
• Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (ISCED 14), praviloma s področja matematike in računalništva.
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (ISCED 14), praviloma s področja matematike in računalništva.
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (ISCED 14), praviloma s področja matematike in računalništva.

Ostali pogoji:
• znanja s področja didaktike in uporabe IKT v izobraževanju
• aktivno znanje angleškega jezika
• zaželene delovne izkušnje

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine, usposobljenost za delo z računalnikom, uporaba računalniških orodij
          
3. Kratek opis dela in nalog:
- delo na projektu ESS NIO9 (Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih)
- načrtovanje izvedbe svojega dela raziskovalnih dejavnosti v skladu z načrtom/prijavo raziskovalnega projekta/programa
- izvajanje svojega dogovorjenega dela raziskovalnih dejavnosti
- priprava rednih poročil o izvajanju raziskovalnih dejavnosti
- sodelovanje z ostalimi raziskovalci na raziskovalnem projektu/programu
- izvajanje del po odredbi neposredno predpostavljenega
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja:
za določen čas s polnim delovnim časom, za obdobje trajanja projekta, predvidoma od 10. 7. 2017 do 30. 9. 2018.

5. Datum objave: 21. 6. 2017

6. Rok za prijavo: 7 dni od datuma objave oziroma do 28. 6. 2017

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo)
na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.

Zaposlitev bo financirana iz sredstev EU.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: