Datum objave: 23.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III; J017104 - Digitalni arhivist
 
2. Pogoji za opravljanje dela:

- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali druga stopnja bolonjskega študija, praviloma družboslovne smeri ali humanistike (knjižničarstvo, arhivistika) ali druge ustrezne smeri (informatika, računalništvo)
- informacijska pismenost,
- osnovno poznavanje meta podatkovnih standardov,
- poznavanje modelov in postopkov digitalne hrambe (OAIS, DSA, ipd.)
- poznavanje osnov informatike, spletnih tehnologij in standardov, programiranja ter osnov upravljanja operacijskih sistemov
- poznavanje predpisov s področja informacijske varnosti
- leto in pol delovnih izkušenj 

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
- izvaja operativne naloge delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
Podrobni opis:
- informacijska in organizacijska podpora nad poteki dela v arhivu
- delo na mednarodnih projektih
- spremljanje razvoja in priprava organizacijskih in tehničnih podlag za zagotovitev delovanja zaupanja vrednega digitalnega repozitorija
- uvajanje odprto kodnih programov in dodatkov in uporaba metapodatkovnih standardov za podporo trajni digitalni hrambi
- podpora varnemu fizičnemu shranjevanju in zagotavljanju dostopnosti digitalnih gradiv
- uvajanje in koordinacija sodelujočih (stalnih in pomožnih sodelavcev) pri nalogah v arhivu
- spremljanje izpolnjevanja nalog na drugih projektih za zagotavljanje doseganja ciljev
- izdelava periodičnih poročil, sodelovanje pri načrtovanju optimizacije stroškov in zagotavljanju kakovosti storitev za uporabnike
- koordinacija razvoja spletnega orodja za optimizacijo predaje, iskanja in dostopa do raziskovalnih podatkov
- uvajanje standardov za kakovostno in usklajeno izvajanje postopkov pri ravnanju z gradivi, ustvarjanju metapodatkov in dokumentiranju in vodenje postopkov nadzora

4. Rok za prijavo: do 29. 6. 2017
kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazilo o izobrazbi
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
- dobro poznavanje statističnih programov za analizo številskih podatkov (SPSS, Stata, R…) ali
- programov za analizo kvalitativnih podatkov (NVivo, Atlas…) ipd.,
- znanje vsaj enega programskega jezika (Pyton, Java) ipd.

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      
- komunikativnost,
- organizacijske in analitične sposobnosti,
- natančnost, profesionalnost,
- pripravljenost za timsko delo,
- smisel za samostojno organiziranje delovnih nalog.
Prednosti:
- znanja za razvijanje in nastavitve programov za podporo digitalnemu arhivskemu ravnanju z raziskovalnimi podatki
- prednosti: delovne izkušnje na sorodnih področjih
  
7. Delovno razmerje:  Določen čas do 31. 12. 2020
Polni delovni čas, 40 ur/teden
Predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu avgustu 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Klemen Izda
Telefonska številka: 01/ 58 05 137
E-mail: