Datum objave: 23.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO, Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: TAJNIK ČLANICE VII/2

• Šifra delovnega mesta: J017908
• Tarifni razred: VII/2
• Trajanje zaposlitve: določen čas-nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, predvidoma od 1. 9. 2017 do 30. 11. 2018
• Poskusno delo: 4 mesece

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) praviloma pravne smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) praviloma pravne smeri ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) praviloma pravne smeri
• aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika
• vodstvene in organizacijske sposobnosti
• 5 let ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:
- Vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom v okviru tajništva ter administrativne dejavnosti akademije
- Kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev
- Zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami akademije, univerze ali z zunanjimi partnerji
- Vodenje pravnih in upravnih postopkov akademije
- Priprava osnov za splošne akte akademije
- Sodelovanje pri delu organov akademije in univerze
- Izvaja ukrepe za varno in zdravo delo delavcev tajništva
- Sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta.


4. Rok za prijavo: 8 dni od objave, od 23. 6. 2017 do 30. 6. 2017
Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba AGRFT (lahko preko elektronske pošte, email: )
 
5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič
Telefonska številka: 01/ 251 04 12
E-mail: