Datum objave: 23.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR  za področje Prehrana, za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

Pogoji za opravljanje dela:

  • doktor znanosti biotehniške smeri
  • izvolitev v naziv visokošolski učitelj za področje Prehrana
  • znanje slovenskega jezika 

 Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

Rok za prijavo:  60 dni od objave, do 23.8.2017

Pričetek dela : predvidoma 1.9.2017
Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: mag. Selma Uršula Muhar
Telefonska številka: 01 320 3701