Datum objave: 30.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 7 dni od objave)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT (D010001) ZA PODROČJE MOLEKULSKA BIOLOGIJA (M/Ž)
za določen čas enega leta z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
-    visokošolska univerzitetna izobrazba biotehniške ali druge naravoslovne smeri
-    magistrska izobrazba ( 2. bolonjska stopnja )  biotehniške ali druge naravoslovne smeri
-    magisterij znanosti (prejšnji ) biotehniške ali druge naravoslovne smeri
-    doktorat znanosti  ( prejšnji )  biotehniške ali druge naravoslovne smeri
-    doktorat znanosti  ( 3. Bolonjska stopnja )  biotehniške ali druge naravoslovne smeri
       -   izvolitev  v naziv asistent za področje Molekulska biologija
       -   aktivno znanje slovenskega jezika
       -   smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine ( študentov )

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
-  sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
-  sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
-  nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
-  sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
-  opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

4. Rok za prijavo: od 30.06.2017 do 06. 07. 2017
Zaposlitev:  01. 09. 2017

Kandidati oddajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, priloženim življenjepisom z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in bibliografijo na naslov Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101, LJ.

5. Kontaktna oseba na članici: izr. prof.dr. Uroš Petrovič ;  01 320 3401