Datum objave: 27.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  60 dni od objave )

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Rodica, Domžale

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ –DOCENT za področje IMUNOLOGIJA 
za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktor znanosti
- izvolitev v naziv docent  za področje Imunologija  - po Merilih UL
- znanje slovenskega jezika in aktivno znanje enega svetovnega jezika
    
3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4. Rok za prijavo: 60 dni od objave (27. 06. 2017 do 26. 08. 2017)

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter priloženim življenjepisom in bibliografijo sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Mojca Dermastja   
Tel.: 01 320 38 01