Datum objave: 29.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UNIVERZA V Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

Razpisuje prosto delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (D019001) M/Ž

Razpisano delovno mesto:

 • Visokošolski učitelj za predmet Načrtovanje industrijsko oblikovanje na Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje
 • Šifra DM: D019001
 • Tarifni razred: IX
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat znanosti in/ali priznana pomembna umetniška dela s področja oblikovanja 
 • Veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja s področja oblikovanja
 • Izkušnje, izkazana aktivnost in poznavanje aktualnosti na področju industrijskega oblikovanja
 • Znanje vsaj enega tujega jezika
 • Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za delo v skupini, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, sposobnost za vodenje projektov

Splošni opis dela in nalog (iz opisa delovnega mesta):

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi seminarskih, diplomskih, magistrskih nalog in drugih del;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke;
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in sodelovanje pri upravljanju, t.j. sodelovanje v organih in komisijah ALUO.


Kandidati naj prijave skupaj z življenjepisom in dokazili pošljejo na naslov:

Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 28. 8. 2017