Datum objave: 29.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 2 (dveh) PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

1.  Razpisani delovni mesti:  ASISTENT M/Ž v vseh treh nazivih (v Katedri za zgodovino in teorijo),
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Predvidena zaposlitev od 01.10.2017 dalje

2.  Pogoji za opravljanje dela:  

      2.1. zahtevana izobrazba: 
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura ali umetnostna zgodovina
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura ali umetnostna zgodovina
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura ali umetnostna zgodovina
- specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) smeri arhitektura ali umetnostna zgodovina
- magisterij znanosti (prejšnji) smeri arhitektura ali umetnostna zgodovina
- doktorat znanosti ( prejšnji ) smeri arhitektura ali umetnostna zgodovina ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture
- doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) smeri arhitektura ali umetnostna zgodovina ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture

     2.2.  veljaven habilitacijski naziv:
asistent za področje arhitektura, urbanizem, oblikovanje ali arhitekturna tehnologija.
     
     2.3.  funkcionalna znanja:
smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
uporaba računalniških orodij.

3.  Kratek opis dela in nalog: 
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo: 3 dni od objave (spletna stran UL, ZRSZ).

5.  Kontaktna oseba na članici:  
dr. Mitja Blaganje, tajnik UL FA
telefon: 01/2000 721
e-mail: 

Karmen Marolt
01/2000 764
 
 
6. Zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu Kadrovskega načrta UL s strani Vlade RS!


Odobril:

Dekan UL FA
prof. mag. Peter Gabrijelčič


Ljubljana, dne 28.06.2017