Datum objave: 03.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V HUMANISTIKI (šifra DM: H017009) na programih Izobraževanje in Založništvo v Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete (m/ž)
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

1. Zahtevana izobrazba:
- visokošolska univerzitetna izobrazba ali magistrska drugostopenjska izobrazba slovenistične smeri

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- aktivno znanje angleškega jezika,
- znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office,
- poznavanje predpisov področja,
- komunikativnost,
- organizacijske sposobnosti,
- 2 leti delovnih izkušenj na podobnih delih.

3. Poskusno delo: 3 mesece.

4. Kratek opis del in nalog:
- tehnično urejanje zbornikov Simpozija Obdobja, vodenje recenzentskega postopka, jezikovni pregled prispevkov,
- testiranje gradiv za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika (poučevanje na tečajih),
- razvijanje in izvajanje izobraževanj za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika,
- koordiniranje dela razvojnih in projektnih skupin ter izvajalcev izobraževalnih srečanj CSDTJ,
- spremljanje novosti s področja didaktike poučevanja neprvih jezikov ter sodelovanje pri razvijanju teorij, metod in pristopov poučevanja slovenščine kot drugega in tujega jezika,
- sodelovanje pri načrtovanju in koordinaciji razvoja didaktičnih in metodičnih gradiv,
- sodelovanje pri načrtovanju in pripravljanju strokovnih in didaktičnih publikacij ter gradiv za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika,
- skrb za promocijo

5. Rok za prijavo: 3 dni, do vključno  6. 7. 2017.

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: