Datum objave: 05.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo

Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: H019001
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: H1
Trajanje zaposlitve: za določen čas – 2 leti (od 1.8.2017 do 31.7.2019)
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.8.2017

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
doktorat znanosti s področja metalurgije ali doktorat znanosti s področja materialov
Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje inženirski materiali
Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, uporaba računalniških orodij,

Delovne izkušnje:  1 leto ustreznih delovnih izkušenj

Poskusno delo:  3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah: raziskovalni program »MAteRiali in TehnologIje za Nove Aplikacije« (akronim Martina) in raziskovalni program Materiali s funkcionalno porazdeljenimi lastnostmi
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni, do 11.7.2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39
e-pošta: