Datum objave: 06.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

Prosto delovno mesto: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE (ZA FINANČNE IN GOSPODARSKE ZADEVE)– M/Ž

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017903
Tarifni razred: VII/2; izhodiščni plačni razred: 36 (1.737,79 € bruto)
Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma september 2017
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: specializacija po visokošolski univerzitetni (prejšnja), visokošolska univerzitetna (prejšnja) ali magistrska izobrazba ekonomske smeri, 5 let delovnih izkušenj na področju financ in računovodstva, aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika, znanja za uporabo računalniških programov (Word, Excel – visok nivo), osnovno poznavanje računovodskega dela (glavna knjiga, obračuni plač, pogodb, potnih nalogov …), poznavanje predpisov s področja dela. 

Pričakujemo, da bo novi/a sodelavec/ka pri svojem delu discipliniran/a, natančen/na in sposoben/na analitičnega razmišljanja. Želimo si, da je komunikativen/na in sposoben/na sodelovati z različnimi skupinami sodelavcev.

Opravljali boste naslednje naloge:
• priprava kalkulacij za študijske programe, publikacije (monografije, učbeniki),
• priprava in vodenje postopkov javnega naročanja,;
• kontrola predlogov pogodb in drugih listin, potrebnih za izvajanje finančnega poslovanja fakultete ter spremljanje pravilnega izvajanja le-teh;
• spremljanje in priprava dokumentacije v povezavi s finančnim poročanjem o projektih, realizacija projektov,
• sodelovanje pri pripravi finančnega načrta in njegovih rebalansov ter nadzor njegovega izvajanja,
• strokovno delo za upravni odbor fakultete in priprava gradiv za seje upravnega odbora;
• izvajanje operativnih nalog delovnega področja,
• oblikovanje poročil, sklepov in stališč/mnenj delovnega področja,
• koordiniranje, spremljanje in izvajanje postopkov svojega delovnega področja,
• spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju,
• samostojno opravljanje strokovnih nalog na svojem delovnem področju,
• priprava predlogov za splošne akte fakultete in predlogov sklepov ter navodil za fakultetne organe in notranje uporabnike s finančno-računovodskega področja;
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta pošljete na el. naslov: , do vključno 15. 8. 2017.

Obvezne priloge k prijavi so: kratek življenjepis z opisom doseženih znanj in veščin ter dosedanjih delovnih izkušenj, potrdilo o izpolnjevanju pogoja dosežene izobrazbe (kopija diplomske listine).