Datum objave: 06.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani,
   Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   ASISTENT Z DOKTORATOM (H), H019001

2. Pogoji za opravljanje dela:
• doktorat znanosti s področja družbenih ved
• aktivno znanje slovenskega jezika,
• aktivno znanje angleškega jezika
• veljavna raziskovalna  izvolitev v naziv asistent (lahko tudi pedagoški naziv asistent)  
• informacijska pismenost,
• poznavanje statističnih programov za analizo podatkov,
• osnovno poznavanje meta podatkovnih standardov,
• osnovno poznavanje XML/HTML strukture in protokolov
• izkušnje z delom na mednarodni ravni (projekti, dogodki, konference)

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
• znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
• strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
• pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
• pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
• samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
• samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
• administrativno vodenje dela,
• informacijsko svetovalno delo,
• priprava in zbiranje podatkov,
• delo na mednarodni ravni po nalogu predstojnika (projekti, dogodki, konference)
• spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
• izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:   6. 7. 2017  do  12. 7. 2017
kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, bibliografija
    kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  dobro poznavanje MS Office, SPSS

6. Funkcionalna znanja
in ostale zahteve:      inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni     komunikaciji, odgovornost pri izvedbi, samoiniciativnost in proaktivnost,    predanost timskemu delu, sposobnost opravljanja več del hkrati

  7. Delovno razmerje:  določen čas,  do 31. 12. 2020 (projektno delo)   
    polni delovni čas, 40 ur/teden
    predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu avgustu 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: