Datum objave: 06.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE JAPONOLOGIJE (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti,
- veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje japonologije oz. ustreznost habilitaciji za področje japonologije,
- aktivno znanje japonščine, slovenščine in angleščine
- pedagoške in znanstveno-raziskovalne izkušnje na področju japonskega jezikoslovja,
- retorične sposobnosti,
- inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, zaželena je sposobnost timskega dela;
- sposobnost za vodenje skupin in aktivno delo s študenti.

Kratek opis del in nalog:
- skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
- skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
- izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, ipd.),
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 5. 9. 2017.

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
- Bibliografija
- Reference s področja japonskega jezikoslovja,
- Seznam funkcionalnih znanj
na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Predviden pričetek dela: 1. 10. 2017.

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po prejemu soglasja k Letnemu programu dela UL za leto 2017 (kadrovskega načrta) s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: