Datum objave: 06.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:  VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE ETNOLOGIJE (m/ž), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja etnologije,
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje etnologije ali kulturne in socialne antropologije oz. ustreznost habilitacij za področje etnologije oz. kulturne in socialne antropologije,
 • aktivno znanje slovenščine, angleščine in enega jezikov JV Evrope
 • delovne izkušnje v pedagoškem procesu na dodiplomski in podiplomski stopnji; izkušnje z etnografskim raziskovanjem,
 • smisel za timsko delo.

Kratek opis del in nalog:

 • pedagoško delo (v slovenščini in angleščini): predavanja, vodenje seminarjev in drugih oblik (na obeh stopnjah); izvajanje izpitov (pisnih in ustnih) in ocenjevanje študentskih izdelkov; mentorstvo pri študentskih delih; oblikovanje novih učnih predmetov;
 • znanstvenoraziskovalno delo: etnografsko raziskovanje, skrb za teoretski in metodološki razvoj vede; vodenje raziskovalnih projektov; mentorstvo doktorskih disertacij;
 • administrativno delo: delo povezano s posodabljanjem in reakreditacijo študijskih programov; dejavnosti v strokovnih komisijah, odborih in drugih akademskih telesih.

Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 5. 9. 2017.

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
 • Bibliografija
 • Reference z razpisanega področja, zlasti iz Etnologije Balkana, agrarne antropologije in etnologije stavbarstva.

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Predviden pričetek dela: 1. 10. 2017.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: