Datum objave: 11.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   ASISTENT Z DOKTORATOM - H, H019001
  
2. Pogoji za opravljanje dela:
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, doktorat znanosti (družbene vede – podrobneje neopredeljeno), veljavni raziskovalni naziv asistent – raziskovalec (lahko tudi pedagoški naziv asistent)

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 11. 7. 2017  do 15. 7. 2017
kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi  in nazivu
   kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  Poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja
in ostale zahteve: 
     inovativnost, smisel za organizacijo dela,  spretnost v ustni in pisni      komunikaciji
    

7. Delovno razmerje:  določen čas,  do 30. 4. 2020 (čas trajanja projekta)
    krajši delovni čas – 24 ur/teden (do 31. 12. 2017)
    krajši delovni čas – predvidoma 6 ur/teden od 1. 1. 2018 do       30. 4. 2020 (odvisno od razpoložljivih raziskovalnih ur v prihodnjih        letih)
    predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu avgustu 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: