Datum objave: 14.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: (D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ – m/ž

 • na Katedri za teorije in metode pomoči
 • št. delovnih mest: 1
 • šifra del. mesta: D019001
 • šifra naziva: 3
 • naziv: docent
 • za nedoločen čas, od 1.10.2017 dalje, 40 ur tedenske delovne obveznosti.

Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • Doktorat znanosti (prejšnji) družboslovne smeri
 • Doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) družboslovne smeri
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje Socialno delo

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • posebna znanja in izkušnje s področja uporabniškega raziskovanja, supervizije, duševnega zdravja,  skupnostnega socialnega dela in nasilja
 • sposobnost vodenja raziskovalnih projektov
 • inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela, sposobnost za timsko delo, komunikativnost
 • znanje osnovnih računalniških programov, znanje angleškega jezika

Kratek opis del in nalog:  

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Delovne izkušnje:

 • 5 let delovnih izkušenj na področju uporabniškega raziskovanja, supervizije, duševnega zdravja,  skupnostnega socialnega dela in nasilja ter vodenja raziskovalnih projektov
 • Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas s polnim delovnim časom bomo izvedli s 1.10.2017 oziroma po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Rok za prijavo:
Datum objave:
14.7.2017, rok za prijavo 60 dni; do 12.9.2017

Kontaktna oseba na članici:
Alenka Majer, tajnik fakultete,  tel. 01/300-62-36
e-mail: