Datum objave: 14.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2

1.     Razpisano delovno mesto: ASISTENT/-KA ( v vseh treh nazivih ) na Katedri za čeljustno in zobno ortopedijo, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2.     Pogoji za opravljanje dela:

  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) dentalne medicine ali magistrska izobrazba dentalne medicine; v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba
  • veljaven pedagoški naziv za področje Zobna in čeljustna ortopedija
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3.     Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.     Rok za prijavo:
3 dni, od  17.7.2017 do  20.7.2017
Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: izr. prof. dr. Igor Kopač
Telefon: 01 522-4272