Datum objave: 18.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM  - H019001 - EU projekta LIFE for Acid Whey - (M/Ž) za določen čas s polnim   delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti iz področja kemije, biokemije, živilstva ali sorodnih smeri
  • tekoče znanje slovenskega jezika
  • aktivno znanje angleškega jezika
  • zaželene so izkušnje na področju analitike s HPLC

3. Kratek opis dela in nalog: 

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri projektu Reuse of waste acid whey for extraction of high added value bioactive proteins v okviru programa LIFE 2016
  • razvoj analitskih metod za beljakovine v različnih  živilskih matriksih, predvsem tistih povezanih z mlekom (sirotka, mlečne frakcije,..), izolacije laktata in laktoze in optimizacijo spray-drying metode
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta


4. Rok za prijavo: 18 dni,  od 18. 07. 2017  do 04. 08. 2017.

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Dermastja

Telefonska številka: 01 320 38 01