Datum objave: 17.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ, v nazivu: DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR za področje civilnega in gospodarskega prava, šifra DM: D019001 (m/ž), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti ( prejšnji ) pravne smeri ali doktorat znanosti ( 3. bolonjske stopnje ) pravne smeri
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje civilnega in gospodarskega prava
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, smisel za timsko delo
 • delovne izkušnje na EQUIS in AACSB akreditiranih šolah (delovne izkušnje z mednarodnimi študenti)
 • sposobnost pridobivanja, izvajanja in vodenja mednarodnih raziskovalnih projektov
 • večletno pedagoško delo
 • vpetost v gospodarsko dejavnost in svetovalno delo.

3.Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis
 • Bibliografija
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazilo o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja – docenta / izrednega profesorja / redni profesor za področje civilnega in gospodarskega prava

5.   Rok za prijavo: 60 dni , do vključno 15.9.2017; prijave so možne po e-pošti.

6.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: