Datum objave: 18.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   ASISTENT Z DOKTORATOM - H, H019001
  
2. Pogoji za opravljanje dela:
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, doktorat znanosti (družbene vede – podrobneje neopredeljeno), veljavni raziskovalni naziv asistent – raziskovalec (lahko tudi pedagoški naziv asistent)

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta


4. Rok za prijavo:   18. 7. 2017  do 24. 7. 2017

kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi  in nazivu kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  Poznavanje MS Office, Stata in SPSS - zahtevno

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  spretnost v ustni in pisni komunikaciji

7. Delovno razmerje:  določen čas,  do 31. 8. 2019 (čas trajanja projekta) polni delovni čas – 40 ur/teden predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu avgustu 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: