Datum objave: 19.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (m/ž) za področje Pomorstva – za elektrotehniške  predmete, šifra DM D010001.

Zaposlitev je za določen čas enega leta, za polni delovni čas.

2. Pogoji za opravljanje dela: 

  • Univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magisterij stroke s področja pomorstva,
  • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje Pomorstva, oziroma izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva asistenta
  • tekoče znanje angleškega jezika,  smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.
  • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR)

Posebni pogoji za izvolitev v naziv visokošolskega sodelavca za potrebe Katedre za navtiko so:

  • izkušnje pri delu, kar se dokazuje s pooblastilom prvega častnika krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več (STCW II/2).

3. Kratek opis dela in nalog: 

  • priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo)

4. Datum objave: 19.7.2017

5. Rok za prijavo: 3 dni od objave, do vključno 24.07.2017.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izobrazbi, habilitacijskem nazivu in znanju tujega jezika naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

6. Kontaktna oseba na članici: Zmaga Uršič, univ.dipl.org.dela
tel.: 05 67 67 221
E- mail: