Datum objave: 24.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   RAZISKOVALEC, H017004

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija družboslovne smeri (družboslovne vede – podrobneje neopredeljeno),
- zaželeno je, da ima kandidat izkušnje z delom pri raziskovalnih projektih.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 24. 7. 2017  do 28. 7. 2017
kandidat posreduje prošnjo,  CV in dokazila o izobrazbi
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
- Poznavanje MS Office (napredna raba),
- osnovno znanje grafičnih programov (Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop)

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:  
- inovativnost,
- smisel za organizacijo dela, 
- spretnost v ustni in pisni komunikaciji
    
7. Delovno razmerje: določen čas,  do 31. 1. 2018 (čas trajanja projekta)
     krajši delovni čas, 4 ure/teden 
     predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu septembru 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: