Datum objave: 26.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   ASISTENT Z DOKTORATOM - H, H019001
  
2. Pogoji za opravljanje dela:

- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- doktorat znanosti (področje statistika)

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 26. 7. 2017  do 4. 8. 2017
kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi 
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
- MS Office,
- Open Office,
- IBM SPSS Statistics,
- IBM SPSS Modeler,
- Orange,
- Pajek,
- Weka,
- Rapidminer
- R,
- SQL,
- VBA,
- Javascript (jQuery, D3),
- Python,
- Java.

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- inovativnost,
- smisel za organizacijo dela, 
- spretnost v ustni in pisni komunikaciji.
    
7. Delovno razmerje: določen čas,  do 28. 2. 2019 (čas trajanja projekta)
krajši delovni čas – 30 ur/teden (do 31. 12. 2017)
krajši delovni čas – predvidoma 2 uri/teden od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2019 (odvisno od razpoložljivih raziskovalnih ur v prihodnjih        letih)
poskusna doba: 3 mesece
predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu septembru 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: