Datum objave: 31.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo

Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: H019001
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: H1
Trajanje zaposlitve: za določen čas – 23 mesecev (od 1.9.2017 do 31.7.2019)
Delovni čas: polni delovni čas

in

Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: H019001
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: H1
Trajanje zaposlitve: za določen čas – 23 mesecev (od 1.9.2017 do 31.7.2019)
Delovni čas: krajši delovni čas – 24 ur/teden (v obsegu 60% polnega delovnega časa)

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti s področja metalurgije in materialov
Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Inženirski materiali
Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik): inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, uporaba računalniških orodij, specifična znanja na področju kovinskih materialov
Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah: raziskovalni program »MAteRiali in TehnologIje za Nove Aplikacije« (akronim Martina)
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni do 3.8.2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39