Datum objave: 01.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA  1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisuje 1 (eno) prosto delovno mesto: »RAZISKOVALEC M/Ž«

- za določen čas,
- s krajšim delovnim časom od polnega (op. 60 % polnega delovnega časa)
- za opravljanje dela na »INTERREG CENTRAL EUROPE PROJECT«,
- šifra projekta: CE929, HISTORICAL CASTLE PARCS, HICAPS,
- šifra DM: H017004, šifra naziva N: 0, TR: VII/2.

Pričetek dela: predvidoma od 01.09.2017 dalje.

1. Pogoji za opravljanje dela: 
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali urbani management ali urbana sociologija ali okoljska psihologija ali ekonomija ali informatika
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali urbani management ali urbana sociologija ali okoljska psihologija ali ekonomija ali informatika
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali urbani management ali urbana sociologija ali okoljska psihologija ali urbanizem ali ekonomija ali informatika.

2. Funkcionalna znanja:
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

3. Kratek opis dela in nalog: 
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah na »INTERREG CENTRAL EUROPE PROJECT HISTORICAL CASTLE PARCS, HICAPS”,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

5. Poskusno delo: 3 mesece.

6. Sklenitev delovnega razmerja: za določen čas, za obdobje trajanja projekta, predvidoma od 01.09.2017 do 31.05.2020.

7. Rok za prijavo: 3 dni od objave oz. do vključno 04.08.2017.

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.
Zaposlitev bo financirana iz sredstev EU.

Zainteresirani kandidati/ke naj pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Kadrovska služba, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici: 
dr. Mitja Blaganje
telefon: 01/2000 721
e-mail:

        
Odobril:
Dekan UL FA
prof. mag. Peter Gabrijelčič


Ljubljana, 28.07.2017