Datum objave: 09.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT/ASISTENTKA - D010001
- za izvajanje vaj na Oddelku za gradbeništvo, Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente
- s polnim delovnim časom, za določen čas 10 mesecev

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), smer gradbeništvo, arhitektura ali druga ustrezna tehnična smer ali
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), smer gradbeništvo, arhitektura ali druga ustrezna tehnična smer
- veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo
- aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki so vešči upravljanja z merilnimi instrumenti, ki se jih uporablja pri pedagoškem delu (meritev osvetljenosti, temperature, vlage, sončnega sevanja, meritev toplotnega toka, zvočne intenzitete, določevanje odmevnega časa, spektometra elektromagnetnega valovanja….)

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: rok 8 dni; do 17.8.2017

Datum objave:  9.8.2017

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na
E-mail: .

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: