Datum objave: 17.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT ZA ANGLEŠKI JEZIK (Ž/M)
- v nazivu asistent za področje angleškega jezika
- za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer angleški jezik in književnost,
- veljaven habilitacijski naziv asistent za področje angleški jezik
ALI
- izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za angleški jezik. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv  ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- zaželene delovne izkušnje v pedagoškem procesu,
- uporaba računalniških orodij,
- retorične sposobnosti,
- inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti,
- sposobnost timskega dela,
- smisel za raziskovalno delo na področju angleškega jezika

3. Kratek opis del in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z visokošolskim učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno  25. 8. 2017.
Kandidat/ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu
- reference s področja angleškega jezika

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028,
E-mail: