Datum objave: 18.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: TAJNIK ČLANICE VII/2
- Šifra delovnega mesta: J017908
- Tarifni razred: VII/2
- Začetek dela: 2. oktober 2017
- Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
- Trajanje zaposlitve: določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja
- Poskusno delo: 4 mesece
 
Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) praviloma pravne smeri,
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) praviloma pravne smeri,
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) praviloma pravne smeri.
Ostali pogoji:
- 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje najmanj enega tujega jezika,
- odlično poznavanje predpisov področja delovnega prava in zakonodaje s področja visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti in javnega naročanja,
- poznavanje dela v računalniškem okolju MS Office, svetovni splet
- izkazane vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

Opis dela in nalog:
- vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
- kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev
- zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji
- vodenje pravnih in upravnih postopkov članice
- priprava osnov za splošne akte članice
- sodelovanje pri delu organov članice in  univerze
- izvajanje ukrepov za varno in zdravo delo delavcev tajništva
- sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta
Podrobnejši opis:
- vodi pravne in upravne postopke fakultete;
- spremlja zakonske in podzakonske predpise s področja visokega šolstva ter avtonomnih predpisov Univerze v Ljubljani;
- organizira in skrbi za pripravo splošnih in posamičnih aktov fakultete in njihovo usklajenost z zakonodajo;
- po potrebi sodeluje na sejah stalnih komisij in občasnih delovnih teles Senata;
- podaja pravna mnenja vodstvu fakultete in drugim službam fakultete, po potrebi sodeluje pri posredovanju odgovorov na vprašanja javnosti in revizijskih inštitucij;
- pravno svetuje komisiji za pritožbe študentov in disciplinski komisiji za študente I. stopnje;
- nadzira izvajanje evidenčnih javnih naročil in vodi javna naročila večjih vrednosti ter investicije;
- oblikuje poročila, sklepe in stališča z delovnega področja;
- sodeluje s strokovnimi službami na UL na področju vseh pravnih vidikov delovanja fakultete;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 18.08.2017
 
Rok za prijavo: 8 dni oziroma najkasneje do vključno 26.08.2017

 
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo po pošti v razpisnem roku na naslov:
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Kadrovska služba
Tržaška cesta 25,
1000 Ljubljana.
 
Kontaktna oseba:
Kadrovska služba, Vera Wabra Lekše, telefonska številka: (01) 47 68 427.