Datum objave: 22.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT ZA PODROČJE GENETIKA (M/Ž)
za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti s področja Genetika
- izvolitev v naziv asistent za področje Genetika

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

4. Rok za prijavo: od 22. 08. 2017 do vključno 26. 08. 2017.

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Dermastja
Telefonska številka:  01 3203 801