Datum objave: 22.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III)  v Znanstveni založbi Filozofske fakultete (m/ž)
-šifra DM: J017104
-za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

1. Zahtevana izobrazba:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska- 2-stopenjska izobrazba humanistične ali družboslovne smeri

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- aktivno znanje angleškega jezika,
- znanje slovenskega knjižnega jezika,
- znanja za uporabo računalniških programov v okolju Microsoft Office,
- osnovno znanje grafičnega programa Adobe InDesign,
- samoiniciativnost,
- kreativnost
- 2 leti delovnih izkušenj v založništvu

3. Poskusno delo: 3 mesece.

4. Kratek opis del in nalog:

I.I Splošni opis:
- Samostojno opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju.
- Izvaja operativne naloge delovnega področja.
- Spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja.
- Samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

I.II. Podrobnejši opis:
Znanstvene periodične publikacije
- Vnašanje metapodatkov in DOI številk za članke revij FF na spletni portal Revije FF http://revije.ff.uni-lj.si/ in urejanje portala (novice, obvestila, poštne liste …).
- Distribucija metapodatkov prostodostopnih člankov v tuje bibliografske baze.
- Skrb za urejanje avtorskih pravic člankov (Creative Commons).
- Priprava naročilnic, pogodb, poročil in druge administrativne stvari v zvezi z Revijami FF.

Znanstvene monografije:
- Vnos novih in starejših prostodostopnih e-knjig na spletni portal E-knjige FF (Open Monograph Press) http://e-knjige.ff.uni-lj.si/.
- Skrb za urejene avtorske pravice vseh objavljenih prostodostopnih monografij.
Vnos metapodatkov o e-knjigah v tuje bibliografske baze.
Oblikovanje preprostejših publikacij in vstavljanje korektur novonastalih publikacij.
Priprava naročilnic, pogodb, poročil in drugih administrativnih stvari v zvezi z monografijami FF.

Promocijske in usklajevalne naloge:
- Pošiljanje obvestil in recenzijskih izvodov o novih knjigah izbranim slovenskim in tujim medijem.
- Izvaja aktivnosti za mednarodno prepoznavnost založbe.
- Sodelovanje pri predstavitvah publikacij (tiskovne konference, predstavitve …).

Drugo:
Skrb za pridobivanje CIP-a in pošiljanje obveznih izvodov publikacij FF v NUK.
Skrbi za prevzem naročenih zalog publikacij FF iz tiskarne.
Oblikovanje enostavnejšega promocijskega gradiva za potrebe FF.
Skrb za ažurirano spletno stran in profile družbenih omrežij založbe.
Po potrebi poskrbi za izdelavo imenskega in stvarnega kazala pri znanstvenih monografijah.

5. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 30.08.2017

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: