Datum objave: 22.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VI
v Znanstvenoraziskovalnem inštitutu Filozofske fakultete (m/ž)

šifra DM: J016981
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

1. Zahtevana izobrazba:
- višješolska izobrazba (prejšnja) ali višja strokovna izobrazba družboslovne smeri

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- ustrezne vodstvene in organizacijske sposobnosti
- znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office,
- 2 leti delovnih izkušenj.

3. Poskusno delo: 3 mesece.

4. Kratek opis del in nalog:
- Nadzor nad učinkovit porabo sredstev (izstavitev potnih nalogov, nadzor in obračun potnih nalogov, usklajevanje obračuna potnih nalogov z blagajno, spremljanje izstavitve in obdelava naročilnic, izdajanje in obdelava računov in raznih drugih zahtevkov, likvidacija računov, izstavitev in obračun avtorskih, podjemnih in drugih pogodb)
- Spremljanje in evidentiranje porabe sredstev raziskovalnih projektov (vpisa porabe sredstev v internem informacijskem sistemu, spremljanje porabe in obveščanje vodij projektov)
- Zagotavljanje podatkov za knjiženje in knjiženje materialnih, investicijskih in drugih sredstev raziskovalcev
- Knjiženje porabe sredstev IRD, spremljanje in knjiženje sredstev za bilateralne pogodbe, znanstvene sestanke, vabljena predavanja in promocijo znanosti
- Sodelovanje pri javnih razpisih (administrativna in tehnična podpora)
- Upravljanje in vodenje dokumentacijskega gradiva:
- Spremljanje porabe sredstev
- Vpis SM/SN, priložitev naročilnice, obveščanje naročnikov o prejetih računih in urejanje na njihovo potrjevanje, obveščanje naročnikov proizvodov in storitev ter pošiljanje naročilnic, itd)
- Izpeljava vseh administrativnih postopkov za nadaljnjo obdelavo računov
- Urejanje dokumentacije in arhiviranje (delovodnik, interna pošta, naročanje pisarniškega materiala, itd)
- Sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu vodje

5. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno  30. 8. 2017

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: