Datum objave: 22.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM (H0190001 IX) (M/Ž), za določen čas od 1.10.2017 do 31. 3. 2018 s polnim delovnim časom, z možnostjo podaljšanja, oz. za čas trajanja projekta

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat biotehniških znanosti – področje mikrobiologija / biotehnologija / biologija / bioinformatika
  • znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti 

3. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • delo na področju mikrobiologije in bioinformatike oz. analize genomov; delo vezano na signaliziranje, biofilme in druge oblike socialnih vedenj bakterije Bacillus subtilis
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 10 dni od objave, do vključno 1.9.2017
    Datum začetka zaposlitve: predvidoma 1.10.2017

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana ali na mail

5. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: mag. Selma Uršula MUHAR
    Telefonska številka: 01/320 3701