Datum objave: 23.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA , Oddelke za biologijo, Ljubljana, Večna pot 111

1. Razpisano delovno mesto: visokošolski učitelj / docent, izredni profesor, redni profesor za področje Biokemija na Oddelku za biologijo, (M/Ž)
za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- doktorat znanosti (prejšnji) smer : biokemija in molekularna biologija, biokemija
- doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje ) smer:  biokemija in molekularna biologija, biokemija
- aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika
- veljaven naziv učitelja  za habilitacijsko področje: biokemija
- retorične sposobnosti,inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 60 dni od objave (23. 08. 2017 do 22. 10. 2017)

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, priloženim življenjepisom in z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in bibliografijo sprejema:
Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Nastop dela po dogovoru oz. najkasneje 01.09.2018.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marija Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 320 3301
E-mail: