Datum objave: 24.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: MX16633

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: D010001 – Asistent IX-1/Asistent z doktoratom (m/ž).

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: D010001,
Šifra naziva: 1
Naziv: Asistent z doktoratom za področje fizike
Tarifni razred: IX.,
Plačna podskupina: D1,
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 10 ur/tedensko (25 %).
Poskusno delo: največ 4 mesece.
Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.10.2017 do 30.09.2018.

Pogoji za opravljanje dela:
• zahtevana izobrazba: doktor znanosti (prejšni ali sedanji) s področja fizike;
• raziskovalno delovanje na področju teorijske biološke fizike;
• veljavni habilitacijski naziv asistenta ali višji za področje fizike, sprejet na UL;
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;

Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.
Dodatni opis delovnega mesta:
V primeru veljavnega habilitacijskega naziva docent, izredni profesor ali redni profesor, se na delovnem mestu lahko (izvaja) opravlja:
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih in študijskih programih (do 50 % pedagoške obveznosti),
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

Datum objave: 24.08.2017.
Rok za prijavo: 14 dni, od 24.08.2017do 07.09.2017.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: