Datum objave: 25.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC m/ž

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: H017004
• Ime naziva: /
• Šifra naziva: 0
• Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas
• Trajanje zaposlitve: določen čas s krajšim delovnim časom (50 % oziroma 20 ur na teden), za obdobje enega leta, predvidoma od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)
• Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja fizikalne smeri,
 visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja fizikalne smeri
 magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja fizikalne smeri,
Ostali pogoji:
• aktivno znanje angleškega jezika
• 1 leto delovnih izkušenj na področju dela na mednarodnih razpisih
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine, usposobljenost za delo z računalnikom, uporaba računalniških orodij
          
3. Kratek opis dela in nalog:
- specializirano delo na projektih (30% na ARRS projektu Razpon in 20% na Erazmus+ 3DIPhE)
- načrtovanje izvedbe svojega dela raziskovalnih dejavnosti v skladu z načrtom/prijavo raziskovalnega projekta/programa
- izvajanje svojega dogovorjenega dela raziskovalnih dejavnosti
- priprava rednih poročil o izvajanju raziskovalnih dejavnosti
- sodelovanje z ostalimi raziskovalci na raziskovalnem projektu/programu
- izvajanje del po odredbi neposredno predpostavljenega
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja za določen čas s krajšim delovnim časom (50 % oziroma 20 ur na teden), za obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

5. Datum objave: 25. 8. 2017

6. Rok za prijavo: 3 dni od datuma objave oziroma do 30. 8. 2017.

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: