Datum objave: 28.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale.

1. Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1   (M/Ž)
za določen čas s polnim  delovnim časom- nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu in
trimesečnim poskusnim delom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visoka strokovna izobrazba (2. bolonjska stopnja) biotehniške ali naravoslovne smeri
- univerzitetna izobrazba biotehniške ali naravoslovne smeri
- komunikativno, organizacijske sposobnosti
- sposobnost samostojnega in timskega dela
- organizacijske sposobnosti
- možnost vključevanja v raziskovalno in pedagoško delo
- zaželene so izkušnje na področju celično- molekularno-bioloških tehnik
- znanje angleškega jezika
- eno leto delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:
- priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
- sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
- organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav
- nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
- vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto

4. Rok za prijavo: od 28. 08. 2017 do 10. 09. 2017

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Dermastja
Telefonska številka: 01 32 03 801