Datum objave: 29.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:
PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2 – ZA INFORMATIKO

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017905
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri,
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri,
• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri,
• 5 let vodstvenih delovnih izkušenj,
• izkušnje s področja razvoja informacijskih storitev ter varnosti in kakovosti,
• aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
• znanja za uporabo računalniških programov,
• komunikativnost,
• vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Opis dela in nalog:
- načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
- vodi strokovno delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
- zagotavlja zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote,
- skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote,
- skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev po odobritvi prorektorja ali glavnega tajnika, 
- za obravnavo posameznih vprašanj lahko v sodelovanju z drugimi predstojniki, pomočniki glavnega tajnika ali glavnim tajnikom oblikuje skupne delovne skupine ali organizira druge oblike medsebojnega sodelovanja,
- v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti,
- daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri,
- ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili. 
Podrobnejši opis:
- organizira, razporeja in vodi delo v organizacijski enoti pristojni za razvoj storitev, varnost in kakovost
- sodeluje pri uvajanju novih storitev s področja varnosti in kakovosti
- sodeluje pri uvajanju in vzdrževanju informacijskih rešitev
- usklajuje informacijske zadeve povezane z razvojem storitev, varnostjo in kakovostjo
- organizira posvetovanje z uporabniki za potrebe razvoja storitev, varnosti in kakovosti
- opravlja druge naloge po navodilih predpostavljenih.

Rok za prijavo:  29. 8. 2017 – 15. 9. 2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba:
- vprašanja v zvezi z zaposlitvijo: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596
- vprašanja v zvezi z delom ipd.: Univerzitetna služba za informatiko, g. Aleš Košir, telefonska številka: 01 / 24 18 615