Datum objave: 29.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM, Šifra DM: H019001 (M/Ž)

Delo za določen čas, na projektu, do 31. 12. 2020

Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • doktorat znanosti ( prejšnji ) s področja ekonomije, poslovnih ved
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja ekonomije, poslovnih ved

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve): asistent raziskovalec ali asistent

Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

Poskusno delo: 3 mesece

Kratek opis dela in nalog:

SPLOŠNI OPIS:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
 • v manjšem obsegu možnost opravljanja pedagoškega dela

PODROBNEJŠI OPIS:

 • analiza posameznih razpisov in ocena njihove primernosti za prijavo (poleg EF tudi širše za UL vsaj za nekatera izbrana raziskovalna področja)
 • evidentiranje in predlaganje potencialnih izvajalcev:
 • raziskovalcev
 • sodelujočih institucij
 • sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za raziskovalne projekte
 • svetovanje glede upoštevanja razpisnih pogojev/zahtev in samostojna priprava vsebine prijave na razpis
 • sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije in pomoč pri pripravi letnih in zaključnih poročil
 • pomoč pri objavljanju rezultatov in zagotavljanju izpolnjevanja pogojev (npr. ustreznost/kakovost revij, odprti dostop, repozitoriji)
 • sodelovanje pri usposabljanju/izobraževanju mladih raziskovalcev (na EF in tudi nekaterih drugih članicah UL)

Rok za prijavo: do 20. 9. 2017.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Jasmina Muljavec
Telefonska številka: 01 5892 768
E-mail: