Datum objave: 31.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO
v nazivu asistent z doktoratom (Ž/M)
za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti s področja umetnostne zgodovine,
- veljaven habilitacijski naziv asistenta za umetnostno zgodovino,
- reference na področju srednjega in zgodnjega novega veka za slovensko umetnost in umetnost širše regije,
- izkušnje s terenskim delom,
- znanje za uporabo računalniških orodij,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

3. Kratek opis del in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri drugih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno  8. 9. 2017.

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- bibliografija
- dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu.

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Zaposlitev bomo izvedli po prejemu soglasja k Letnemu programu dela UL za leto 2017 (kadrovskega načrta) s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: