Datum objave: 31.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: BIBLIOTEKAR IX-1v nazivu Bibliotekar z doktoratom (m/ž)
Šifra delovnega mesta: D 010002, šifra naziva I
Tarifni razred: IX
za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti s področja bibliotekarstva,
- veljaven habilitacijski naziv bibliotekar
- znanje za uporabo knjižničnih računalniških programov,
- znanje za uporabo računalniških orodij za urejanje besedil, preglednic, predstavitev ter podatkovnih zbirk,
- zaželena najmanj osnovna licenca za uporabo sistema COBISS
- zaželene reference s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti
- zaželene izkušnje pri znanstveno-raziskovalnem delu na področju bibliotekarstva ali informacijske znanosti
- zaželene izkušnje pri delu v knjižnicah različnih tipov in z različnimi podatkovnimi zbirkami
- znanje slovenskega jezika
- znanje najmanj dveh tujih svetovnih jezikov, zaželeno angleščina in francoščina
- retorične sposobnosti,
- inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti
- sposobnost timskega dela

3. Kratek opis del in nalog:
- strokovno bibliotekarsko delo v knjižnici Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
- informacijsko svetovalno delo
- referalno delo za posamezna strokovna področja
- spremljanje razvoja bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva
- stalno strokovno izpopolnjevanje
- priprava in izvedba pedagoškega dela
- vodenje konzultacij s študenti
- opravljanje drugih nalog, določenih v aktih oz. merilih, ki določajo  neposredno pedagoško obveznosti

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno  8. 9. 2017.

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- bibliografija,
- dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu
- reference s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti,
- motivacijsko pismo,
- funkcionalna znanja

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Predviden pričetek dela: 1. 10. 2017.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: