Datum objave: 31.08.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:

Tajnik članice VII/2  ( m/ž ) s polnim delovnim časom za nedoločen čas

Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po visokošolski izobrazbi ( prejšnja ), visokošolska univerzitetna ( prejšnja ) ali magistrska izobrazba pravne smeri
• aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika
• vodstvene in organizacijske sposobnosti
• 5 let ustreznih delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih
• poskusno delo 4 mesece

Opis del in nalog:
• vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
• kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev
• zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji
• vodenje pravnih in upravnih postopkov članice
• priprava osnov za splošne akte članice
• sodelovanje pri delu organov članice in  univerze
• izvajanje ukrepov za varno in zdravo delo delavcev tajništva
• sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana do 8.9.2017.

O izbiri bodo kandidati   obveščeni najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.


Dekan
prof. dr. Dušan Šuput